Начално разпознаване на метеорити


От всички видове метеорити най-често се намират железните и каменните метеорити – обикновени хондрити. Метеоритите имат характерен външен вид, който се получава в резултат от разтопяването на повърхността им (но не вътрешността) при полета с голяма скорост през атмосферата.

По своя състав и строеж метеоритите се отличават от земните скали.
Железните метеорити са изградени от желязо, съдържащо никел (от 4% до над 25%) и притежават едрокристална структура, получена при изключително бавно охлаждане.
Каменните метеорити – обикновени хондрити съдържат в основната си каменна маса железни зърна, а също и малки сферични образувания, наречени хондри.
Има много описания на метеорити и тестове за разпознаването им, но те често са сложни за използване.
http://meteorites.wustl.edu/check-list.htm
Оформих една минимална последователност от правила за разпознаване на железните и най-често срещаните каменни метеорити. Правилата са следните.

Типичният железен метеорит:

1. Отвън е черен или ръждив.
2. Силно се лепи към магнит.
3. Отвътре представлява плътен сребрист метал (FeNi).
4. По повърхността си има едри, плитки, овални вдлъбнатини (наречени регмаглипти).

Широчината на тези вдлъбнатини (регмаглипти) е такава, че на една страна на метеорита могат да се наредят в редица примерно 10 от тях.

Типичният каменен метеорит:

1. Отвън е черен или кафяв.
2. Отвътре представлява камък, съдържащ сребристи метални частици и/или ръждиви петна.
3. Обвит е от всички страни с тънка кора, по-тъмна в сравнение с вътрешността (разтопявана кора).

Дебелината на тази разтопявана кора е около 1 mm.

Описаните правила служат за първоначално насочване в разпознаването на метеорити. По-нататък може да се наложи да се използват по-сложни методи за изследване, ако трябва да се докаже със сигурност, че това е метеорит.
http://ncvetkov.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html
Освен описаните, най-често срещани железни и каменни метеорити, са намерени и много други видове метеорити, които изглеждат по различен начин, но те се срещат много рядко.
Например:
http://www.lpi.usra.edu/meteor/get_orig … no=5640877
http://www.lpi.usra.edu/meteor/get_orig … no=5628359
http://www.forum.zlatoimeteoriti.bg/viewtopic.php?f=2&t=463&p=4149#p4149

Share Button

One thought on “Начално разпознаване на метеорити”

Коментари са забранени.