Метеоритен амоняк е помогнал за появата на живот на Земята

 

В експеримента те са възпроизвели условията, които може би са съществували в древността.
Резултати от изследване на открит в Антарктида метеорит е показало, че съдържа азотни съединения – строителни елементи на сложните биологични молекули, в частност на ДНК. Това дава нови аргументи в полза на хипотезата за космическия произход на химическата “азбука” на живота, съобщи издание Proceedings of the
National Academy of Sciences.

Един из типовете метеорити, т.нар. въглеродни хондрити, съдържат големи количества разнообразни органични вещества, от молекули, подобни на въглеводородите, до сложни аминокиселини. Тъй като все още не е известно при какви условия е възникнал животът на Земята, учените не изключват, че органични вещества, пристигнали от космоса, са изиграли своята роля.

Изследването на един от най-известните метеорити от този тип – метеорита на Мърчисън (Murchison), паднал в Австралия през 1969 година, е показало, че органичните вещества в него са свързани химически и не се разтварят във вода. А това изключва възможното участие на метеоритна органика при възникването на живота.

Авторите на статията в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences, Сандра Пицарело от университета на Аризона и нейните колеги, са изучили неизследван преди подтип на въглероден хондрит, който се отнася към типа Ренацо, открития в Антарктида метеорит GRA 95229.

В експеримента те са възпроизвели условията, които може би са съществували в ранната Земя и в момента на падане на метеорита – високата температура и налягането. Анализът показа, че в този случай се освобождава голямо количество свободен амоняк, твърдят учените в статията.

Те подчертават, че амонякът (NH3) е едно от най-важните вещества-предшественици на сложните биологични молекули, като ДНК, аминокиселините. Азотът, ако изключим инертните газове, е най-разпространеният елемент на Слънцето и във Вселената като цяло. На Земята той е незабележим елемент от биосферата, тъй като от него са изградени молекулите на ДНК, РНК, протеина, твърдят американските учени.

Достигналият от космоса до Земята амоняк може би е изиграл значителна роля в еволюцията на органичните молекули на Земята, довел до добиологичен синтез.

http://www.numizma.com/magazine/2013/07/02/roerusrursersrur-rrrrsr-ru-rrrrrrrr-rr-rrsrrsr-rr-rrrrs-rr-rrurssr/

Share Button