Архив за етитет: кварц с злато

Видове златонсни разсипи намиращи се в природата

 

ХАРАКТЕРНИ ПРИЗНАЦИ ЗА ЗЛАТОНОСНОСТ !!

Още от древни времена хората са установили че има признаци за откриване на златото в речните корита и долини! Като цяло признаците за начилие на самородно злато не са един и два,а съвкупност от признаци които потвърждават наличието му,в дадена река,дере ,вада баирче,поток,и др.
Аз лично се ръководя от тези признаци при теренните обхождания за откриване на самородно злато.
Продължете да четете Видове златонсни разсипи намиращи се в природата

Share Button

МИНЕРАЛОГИЯ НА самородното ЗЛАТОТО в природата

Кварц с злато в него

Златото е вид минерал от класа на самородните елементи. То се намира в една група, наречена група на златото, и освен него влизат още широко известните метали сребро, мед и олово.
Основно и главно промишлено значение за добив на злато има самородното злато което се извлича от коритата на реките,техните склонове и златоносни места. То почти никога не идва чисто. Често съдържа до 10-15% сребро. Когато количеството на среброто достигне 20% и повече, се използва под името електрум. Цветът на златото е жълт с различни оттенъци. Когато има примес от сребро, то става по-бяло, а когато има примес от мед – с червеникав оттенък. Златото има силен, типично метален блясък. То притежава най-високите в сравнение с всички останали метали пластичност и ковкост. Например от 1 грам злато може да се изкове лист с площ 1 м . То е меко, с твърдост от 2,5 до 3 по десетстепенната скала на Моос, поради което при натиск със стоманена игла лесно се деформира и може да се реже с нож. Златото е тежко и относителнюто му тегло варира в пределите от 15,6 до 19,2 г/см в зависимост от количеството примеси, които съдържа. Относителнотто тегло на абсолютно чистото злато е 19.288 (т.е. 1 кубичен см тежи 19.288 грама). Същота така самородното злато е и 7 пъти по тежко от всичкия материал който се намира в руслото на реката. За сравнение относителното тегло на среброто е 10,5 г/см ; на медта 8,93 г/см ; на платината 21.46 г/см . Това показва, че различията в теглото на златото се дължат на количеството и вида на примесите.
Температурата на топене на златото е 1046,5° С.
Кристализира в кубична сингония. Кристалите по правило са рядкост. Обикновено идва под формата на дендрити, влакна или игли, грубо закръглени или сплескани зърна. Златни части с маса повече от 1,5 г е прието да се наричат “самородъци”. Те са сравнително редки и по правило всеки от тях получава собствено име. Например “Големият триъгълник”, намерен в СССР (Урал), с тегло 36,2 кг, а най-големият – “Плочата на Холтерман”, намерен в Австралия, която заедно с кварца тежи 285 кг, а златото в нея – 93,3 кг.
Златото се полира лесно. Има изключителна инертност и е единственият метал, на който не действат разредени и концентрирани киселини. При нормални условия златото не взаимодейства нито с кислорода, нито със сярата. То е устойчиво и на действието на атмосферната корозия, и на различни типове природни води. Златото не реагира нито със солна, нито с азотна киселина, но леко се разтваря в т.нар. царска вода (смес 3:1 HCI и HNO3). То се разтваря в живак и образува амалгама. Тази негова способност е била позната още в древността и от края на VI век се използва амал- гамирането при добива и пречистването на златото.
Най-голяма трудност при промиването на златото е различаването на златинките от другите минерали. В разсипите то се среща най-често под формата на заоблени зърна, пластинки, люспи, кори, дендрити и др. Повърхността на зърната е неравна, с различни по форма и размери вдлъбнатини. Понякога се покрива с железни хидроокиси, които го маскират. Най- често златото се различава по златистожълтия си цвят, силен метален блясък и голяма ковкост. Достатъчно е да се натисне златинката с игла и в нея ще остане отпечатък. Когато златото идва под формата на малки зърна и люспи, често се бърка с пирита и халкопирита, които по тази причина се нарича златото на глупците .Пиритът лесно се отличава по-голямата си твърдост u най-често no правилните кубчета, които образува, а халкопиритът – по своята си крехкост. Частично изветрели люспи от биотит (черна слюда) със златист цвят понякога също могат да се сбъркат, като се приемат за златинки, особено във влажно състояние. Изменената слюда се различава от златото по по-малкото си относително тегло, което й пречи да се натрупва в тежката фракция заедно със златото. От друга страна, изветрелите люспи биотит са крехки за разлика от златото. Известна е под името “котешко злато”. Това са основните неща относно минерологията на златото.

Самородно злато

Самордно злато,непочистено

Share Button

Златното руно на Язон не е мит

Останки от обект за добив на метали в Лаврио

Както ни е известно от древната митологията Златно руно вероятно не е плод на въображението на древните гърци, това  твърди докторантът по геология в Аристотеловия университет в Солун Маркос Ваксеванопулос. Какво прави обаче руното на едно обикновено животно толкова важен символ на сила? И защо то е било толкова важно, че царят на Йолкос Пелей е възложил на Язон да организира цялата Аргонавтска експедиция до Колхида, за да му го донесе?
Продължете да четете Златното руно на Язон не е мит

Share Button

Национална сбирка 6-9 юни,Старозагорски бани.

 

На територията на с.Старозагорски- бани/поляните западно от езерото/общ.Стара Загора на 6,7,8,9. 06.2013г.ще се проведе национална сбирка на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити.Поканени са всички членове на БАТСЗМ,както и гости от България и Европа,регионални и национални медии да отразят събитието за да покажат практикуване на хобито промиване на речно злато.По време на сбирката ще се разиграят състезания и ще се проведат томболи където ще бъдат наградени победителите.

За тези които не искат да бъдат на палатки само на няколко километра извънс.Пряпорец по асфалтиран път се отива на почивна база Пряпорец .С управителя Наско Тачев сме уговорили който иска да си вземе бунгало на цена 12лв. на легло.Телефона е 0888321816-Казвайте че сте за сбирката на БАТСЗМ.Всеки може да си прави резервацията по телефона.Бунгалата са със следните места.

15 бунгала с по две легла.

3 бунгала с по 5 места.

3 бунгала с по 6 места.

http://www.journey.bg/hotels/hotel.php?hotel=2341

За повече информация и снимки може да видите на официалния форум на асоциацията.

http://www.forum.zlatoimeteoriti.bg/viewtopic.php?f=20&t=423

http://www.forum.zlatoimeteoriti.bg/viewtopic.php?f=20&t=444

Share Button

ГЕОЛОЖКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЗЛАТНИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.


Петър Василев-Златото в древността и днес-1969г.
Златните руди много често се намират на контакта/на границата/между гранитите и процепващите ги вместващи скали.Вътре в самите гранати по протежение на пукнатини могат да се развиват златни,а също така и калаени,волфрамови и молибденови руди.Обикновено в гранитите рудите се наблюдават в непосредствена близост до контакта с вместаващите ги скали-не по-далеч от 1-1,5 км от тях.Обаче основното количество руди на различни метали,в това число и на златото,се натрупват не в самия гранит,а във вместващите го скали обикновено на разстояние от 1 до 10 км от контакта. Продължете да четете ГЕОЛОЖКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЗЛАТНИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

Share Button

Семинар на БАТСЗМ в гр.Пловдив


Българска асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити/БАТСЗМ/организира и проведе на 23.03.2013г.от 10.30-14.00ч.семинар в конферентната зала на хотел „Родопи” намиращ се на територията на гр.Пловдив, бул.,,Кукленско шосе” №12.Бяха изнесени лекциии от почетния член на БАТСЗМ-
д-р.геолог Йордан Йорданов на тема ,,Ролята на междинните колектори в формирането на златоносните разсипи” , Христо Терзиев-магистър по история и нумизматика,доцент,геолог Олег Витов от БАН
Това е поредната национална инциатива на БАТСЗМ с цел популяризиране на завладяващото хоби.
Поканени бяха членовете та БАТСЗМ, както и ВСИЧКИ които имаха желание да се запознаят с дейността на БАТСЗМ, с хобито търсене на самородно злато и метеорити. След изнесените лекции разговорите продължиха в ресторанта на хотела където беше организиран кетъринг , на по чаша вино.

Семинара премина при небивал интерес и препълнена зала от гости и колеги които слушаха с интерес и тримата лектори.Който е пропуснал да бъде на семинара качвам лекциите и целия семинар да ги гледа.
Това е само началото на поредици подобни семинари които мислим да провеждаме в бъдеще както на закрито,така и на открито на полеви условия съчетано със самото хоби промиване на разсипно злато на реката.Стремим се да бъдем полезни на всички колеги които са решили да практикуват това прекрасно хоби.
http://www.forum.zlatoimeteoriti.bg/viewtopic.php?f=7&t=306&start=50

Share Button

КРИТЕРИИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗСИПИ НА ЗЛАТО.


Панайот Бакалов
Критериите за прогнозиране на на разсипи на злато обединяват предпоставките,използвани за търсене,и признаците,спомагащи за конкретното установяване на местоположението на златоносни разсипни находища.Въпреки че началото на установяването на тези критерии е отпреди няколко хилядолетия,тяхното разработване не затихва и продължава да е актуално и днес.
Продължете да четете КРИТЕРИИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗСИПИ НА ЗЛАТО.

Share Button

ФИШЕР И ТЕХНЕТИКС ЧЛЕНОВЕ НА БАТСЗМ

Преди седмица приехме нови членове на БАТСЗМ …
Преди месец г-н Тим Милори /снимката в ляво/ – Вицепрезидент и собственик /акционер/ на Фърст Тексас Продъкт САЩ, производители на Fisher и Teknetics, се заинтересова от нашата организация БАТСЗМ и при срещата в Германия – Нюрнберг с колегата ни Светослав Петков /официален представител на Фърст Тексас Продъкт САЩ за България/ изяви желание да стане член на БАТСЗМ.
Но освен него пожелаха да станат членове и: Майк Скот/снимката в дясно/ – Директор продажби металдетектори хоби и Майкъл МакКомб – Директор на продажбите.
Майк Скот, който участва в реалитито Метеорит Мен /както сте виждали там се ползва само Фишер/, беше много радостен, че е член на подобна организация, защото смятал че “в Евпора няма злато” Той ме увери, че ще носи фланелката на БАТСЗМ на всички златарски шоута в САЩ.
Скоро ще гледаме Майк Скот и в ново реалити за металдетектинг по Травъл ченъл.
Въпрос на време е да ни гостува на някой от съборите!Установяваме контакти със сходни асоциация в Европа и света с цел да се пуполизира хобито.Това е една от целите на националната асоциация.

Share Button

Колко злато може да промие човек за един ден?

 

Съществуват многобройни сведения за производителността на труда при златопромивачите през XIX и началото на XX в. Повечето от тях сочат, че дневната производителност на един златар, добиващ злато по нашите реки за периода, през който той се препитавал с тази дейност, е била около 0.5 – 1 g на ден. Според свидетелствата на съвременни златопромивачи, които не използуват механизация, такава е и тяхната днешна производителност. Продължете да четете Колко злато може да промие човек за един ден?

Share Button

Златото в природата-златно-кварцови жили.

Златно-кварцовите жили са широко разпространени в природата и неговото месторождение.

Те може да бъдат поделени на няколко групи(галенит,сафалерит,пириит и др.)те се поделят на: златно-кварцови жили с незначително количество сулфидни минерали и на златно-кварцови жили с изобилие на сулфидни минерали.Формата на рудните тела е жилна но най-разнообразна.Срещат се единични жили ,пресичащи се жили,стъпаловидни жили и т.н.сложни жилни системи.
Златото се съдържа както в кварца ,така и в сулфидните минерали.Размерите на жилите се определят от дебелината им(мошността),дължината по посока и дължината по наклон(в дълбочина).
Мошността от златорудните жили обикновенно се движи от 0,5 до 1,5м. мощност от порядъка на 1,5-6,0м. сее приема като превишаваща средната:над 6м. се среща рядко,но са известни златорудни жили с мощност превишаваща 10м.Жили смощност 0,1-0,5м.се наричат маломощни.Когато мощността е само няколко сантиметра,се говори за наличие на прожилки.
Обикновено дължината на златорудните жили по посока е няколко стотици метри.По-рядко се срещат жили с дължина над 1км.Известни са и грамадни жили, имащи дължина 10км и повече.Жилите се считат къси, когато дължината им е няколко десетки метра.Дължината на златорудните жили дълбочина,,по наклон,, се движи от десетки и стотици метра до 1-2км. и повече.
Всяка жила както по посока, така и по наклон има начална точка,в която започва,и крайна точка в която завършва.Обикновено мощността на жилата по фланговете и в дълбочина постепенно намалява и жилата прекъсва,т.е.изклинява.В други случай в средната част на жилата се наблюдават подувания.В едни случай подуванията се редуват с участъци с нормална мощност,а в други случай участъците с обикновена мощност се редуват с прекъсвания на жилата.Такива жили се наричат лещовидни или броеницовидни,тъй представляват серия лещообразни тела.
Обикновенно в дълбочина съдържанието на златото в рудата намалява.Понякога това става постепенно,понякога става доста бързо.В повечето златорудни жили златото е разпределено доста неравномерно.Във всяка жила се образуват така наречените рудни стълбове,които представляват ивици от по богата руда.Но в границите на тези рудни стълбове разпределението на златото е също неравномерно.В тях се наблюдават отделни ,,бонанци”,,,джобове” или ,,гнезда”,в които е съсредоточена най-богатата руда.Количеството на злато в такива богати бонанци и гнезда е най-различно.Така например в Нова Зеландия от едно такова гнездо в течение на 15месеца са получени 9 тона злато.В Калифорния един малък джоб е дал 540кг.злато,в това число и един 60-килограмов самородък.В месторождение Голдфилд-САЩ от руда с тегло 47тона са добити 900кг.злато.
Друг тип са разсипите.Разсипните месторождения,или така наречените златоносни разсип,се образуват в резултат от разрушаването на коренните рудни златни находища.При разрушаването на рудните късове в речните долини се отделят минералите,в това число и златото,и се смесват с речния пясък.По своя произход те биват най- разнообразни.Известни са елувиални,делувиални,алувиални и крайбрежни-езерни и морски-разсипи.
Дължината им бива от стотици метри до десетки километри.Разсипните месторождения се срещат в близост до районите на развитие на коренните златни месторождения и особено на златно-кварцовите.Но за образуване на разсипи е необходимо наличие не само на кварцово-златни жили,но и наличие на подходящи геоморфоложки условия.В миналото те са играели водеща роля,но по настоящем добивът от тях съставлява коло 10-15% от общия добив на злато.
Важна роля имат и медните,полиметалните и някои други месторождения,от които златото се извлича като съпъствуващ компонент.Добивът на злато от такива находища съставлава според някои специалисти около 20% от общия добив на злато.Според други изследователи,златорудните месторождения могат да бъдат обединени в 4 промишлени типа-
Първа група-жилни находища.Това е най разпространиния тип златорудни месторождения.Морфологията на жилите е сложна.Характерна за тях е досто непостоянната и незначителна мощност.Жилите се разклоняват на серия прожилки и апофизи.Златото в тях е разпределено неравнемерно и даже крайно неравномерно.Обогатените участъци най често са привързани към местата,в които жилите менят своята посока,в местата на пресичинията на жилите,на отклоненията на апофизите,прожилките и други.
Жилните златорудни месторождения могат да бъдат поделения на две основни формации-златно-кварцова и кварцово-сулфидна.Последната е по разпространена.
Златото се съдържа както в кварца така и в сулфидните рудни минерали(пирит,арсопирит,халкопирит и др.)
Втора група-щтокверкови находища.Щтокверкът представлява система от паралелни ,разклоняващи се и просичащи се прожилки с незначителна мощност,съдържащи злато.Характерна за тях е липсата на резки контакти с вместващите скали.Често разликата между промишлените руди и вместващите скали се състои само в различната концентрация на златото.С намаляване на съдържанието му,промишлените руди преминават в непромишлени,които без аясни контакти се сменят от стерилни хидромернално изменени скали.По такъв начин границите на промишленото орудяване се прокарват според данните на опробването.
Съдържанието за злато в тези месторождения е ниско.Обаче размерите,а оттам и записите са крупни,поради което штокверковите находища имат голямо промишлено значение.
Трета група-сулфидни залежи,лещи и техните железни шапки.Злагорудните сулфидни залежи и лещи са представени от следните формации-пирит.халкопоритна,полиметална,коята преобладават галенит и сфалерит,и пирит-пиротинова.Характерно за железните шапки,е привързаността на промишлените златни концентрации към долните части на зоната на окисление.
Четвърта група-неправилни тръбообразни и гнездообразни тела.Характеризират се с неголеми размери и имат сравнително ограничено разпространение.Тръбообразните тела се отличават с неправилните си очертания и с по-големи размери в дълбочина в сравнение с тези в план.Златорудните находища генетически са свързани с малките интрузии от кисели и средни гранитоиди.Значително по рядко златните орудявания са във връзка с алкалните,основните и ултра основните унтрузивни скали.Генетически златорудните месторождения обикновено се обединяват в следните групи.
1.Високо температурни хидротермални месторождения.Представени са от кварцови жили с арсенопирит,пирит,пиропитин и др.Златото идва като самородно и във вид на субмикрокопични включения в арсенопирита и пирита.
2.Средно температурни хидротермални месторождения.Това са кварцово-карбонатни жили с флуорит и барит.Злато е предимно самородно,но идва като субмикроскопични включения в сулфидните минерали.
3.Нискотемпературни хидротермални месторождения.Разпространинени са в областите с терциерна вулканска дейност.Рудите са златно-сребърни,понякога и златно-сребърно-телурни.В отделни случаи съдържат и селен.Рудните тела са штокверки,жили и жилни тела.Златото е самородно и във вид на химическа съединение с телура.
4.Метамарфозирани месторождения-златни конгломерати.Това са седиментогенни метаморфозирани конгломератни пластове,залягащи сред кварцити и доломити.
5.Железни шапки на сулфидните месторождения,в които златото като химически устойчиво се натрупва за едно с хидроокисите на желязото ,карбонатите и сулфитите на оловото и вторичните сребърни минерали.
6.Разсипни месторождения,коите се образуват при разрушаването на коренните месторождения.
Надявам се тази статия да бъде полезна на всички които желаят да практикуват това хоби.Хоби което е като всички останали,просто изисква и малко знание.

http://www.forum.zlatoimeteoriti.bg/viewtopic.php?f=8&t=358#p2633

Share Button