Архив за етитет: метеор

Метеоритен амоняк е помогнал за появата на живот на Земята

 

В експеримента те са възпроизвели условията, които може би са съществували в древността.
Резултати от изследване на открит в Антарктида метеорит е показало, че съдържа азотни съединения – строителни елементи на сложните биологични молекули, в частност на ДНК. Това дава нови аргументи в полза на хипотезата за космическия произход на химическата “азбука” на живота, съобщи издание Proceedings of the
National Academy of Sciences.

Един из типовете метеорити, т.нар. въглеродни хондрити, съдържат големи количества разнообразни органични вещества, от молекули, подобни на въглеводородите, до сложни аминокиселини. Тъй като все още не е известно при какви условия е възникнал животът на Земята, учените не изключват, че органични вещества, пристигнали от космоса, са изиграли своята роля.

Изследването на един от най-известните метеорити от този тип – метеорита на Мърчисън (Murchison), паднал в Австралия през 1969 година, е показало, че органичните вещества в него са свързани химически и не се разтварят във вода. А това изключва възможното участие на метеоритна органика при възникването на живота.

Авторите на статията в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences, Сандра Пицарело от университета на Аризона и нейните колеги, са изучили неизследван преди подтип на въглероден хондрит, който се отнася към типа Ренацо, открития в Антарктида метеорит GRA 95229.

В експеримента те са възпроизвели условията, които може би са съществували в ранната Земя и в момента на падане на метеорита – високата температура и налягането. Анализът показа, че в този случай се освобождава голямо количество свободен амоняк, твърдят учените в статията.

Те подчертават, че амонякът (NH3) е едно от най-важните вещества-предшественици на сложните биологични молекули, като ДНК, аминокиселините. Азотът, ако изключим инертните газове, е най-разпространеният елемент на Слънцето и във Вселената като цяло. На Земята той е незабележим елемент от биосферата, тъй като от него са изградени молекулите на ДНК, РНК, протеина, твърдят американските учени.

Достигналият от космоса до Земята амоняк може би е изиграл значителна роля в еволюцията на органичните молекули на Земята, довел до добиологичен синтез.

http://www.numizma.com/magazine/2013/07/02/roerusrursersrur-rrrrsr-ru-rrrrrrrr-rr-rrsrrsr-rr-rrrrs-rr-rrurssr/

Share Button

Начално разпознаване на метеорити


От всички видове метеорити най-често се намират железните и каменните метеорити – обикновени хондрити. Метеоритите имат характерен външен вид, който се получава в резултат от разтопяването на повърхността им (но не вътрешността) при полета с голяма скорост през атмосферата.

По своя състав и строеж метеоритите се отличават от земните скали.
Железните метеорити са изградени от желязо, съдържащо никел (от 4% до над 25%) и притежават едрокристална структура, получена при изключително бавно охлаждане.
Каменните метеорити – обикновени хондрити съдържат в основната си каменна маса железни зърна, а също и малки сферични образувания, наречени хондри.
Има много описания на метеорити и тестове за разпознаването им, но те често са сложни за използване.
http://meteorites.wustl.edu/check-list.htm
Оформих една минимална последователност от правила за разпознаване на железните и най-често срещаните каменни метеорити. Правилата са следните.

Типичният железен метеорит:

1. Отвън е черен или ръждив.
2. Силно се лепи към магнит.
3. Отвътре представлява плътен сребрист метал (FeNi).
4. По повърхността си има едри, плитки, овални вдлъбнатини (наречени регмаглипти).

Широчината на тези вдлъбнатини (регмаглипти) е такава, че на една страна на метеорита могат да се наредят в редица примерно 10 от тях.

Типичният каменен метеорит:

1. Отвън е черен или кафяв.
2. Отвътре представлява камък, съдържащ сребристи метални частици и/или ръждиви петна.
3. Обвит е от всички страни с тънка кора, по-тъмна в сравнение с вътрешността (разтопявана кора).

Дебелината на тази разтопявана кора е около 1 mm.

Описаните правила служат за първоначално насочване в разпознаването на метеорити. По-нататък може да се наложи да се използват по-сложни методи за изследване, ако трябва да се докаже със сигурност, че това е метеорит.
http://ncvetkov.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html
Освен описаните, най-често срещани железни и каменни метеорити, са намерени и много други видове метеорити, които изглеждат по различен начин, но те се срещат много рядко.
Например:
http://www.lpi.usra.edu/meteor/get_orig … no=5640877
http://www.lpi.usra.edu/meteor/get_orig … no=5628359
http://www.forum.zlatoimeteoriti.bg/viewtopic.php?f=2&t=463&p=4149#p4149

Share Button

Разликата между метеор и метеорит

При значителна маса и сравнително малка скорост едно метеорно тяло може да не се разпадне и разсее изцяло в атмосферата; частта от него, достигнала земната повърхност, се нарича метеорит. Метеорит е и тяло, достигнало повърхностга на друга планета или спътник на планета.
Продължете да четете Разликата между метеор и метеорит

Share Button