Общо събрание на БАТСЗМ на 18.05.2013

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”

ПОКАНА

Уважаеми Членове,

Уведомявам ви, че Управителният Съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18.05.2013 г. от 15.30 часа в зала на Business & Networking Club, находяща се в гр. София, кв. Лозенец, ул. Златен рог 16, при следния дневене ред:

„Приемане на отчета за дейнсотта на Управителния съвет на Сдружението за 2012 г.“
Поканват се да присъсътват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.
Регистрацията на членовете ще започе в 15.00 часа.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 16.30 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове.

Share Button

Семинар на БАТСЗМ в гр.Пловдив


Българска асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити/БАТСЗМ/организира и проведе на 23.03.2013г.от 10.30-14.00ч.семинар в конферентната зала на хотел „Родопи” намиращ се на територията на гр.Пловдив, бул.,,Кукленско шосе” №12.Бяха изнесени лекциии от почетния член на БАТСЗМ-
д-р.геолог Йордан Йорданов на тема ,,Ролята на междинните колектори в формирането на златоносните разсипи” , Христо Терзиев-магистър по история и нумизматика,доцент,геолог Олег Витов от БАН
Това е поредната национална инциатива на БАТСЗМ с цел популяризиране на завладяващото хоби.
Поканени бяха членовете та БАТСЗМ, както и ВСИЧКИ които имаха желание да се запознаят с дейността на БАТСЗМ, с хобито търсене на самородно злато и метеорити. След изнесените лекции разговорите продължиха в ресторанта на хотела където беше организиран кетъринг , на по чаша вино.

Семинара премина при небивал интерес и препълнена зала от гости и колеги които слушаха с интерес и тримата лектори.Който е пропуснал да бъде на семинара качвам лекциите и целия семинар да ги гледа.
Това е само началото на поредици подобни семинари които мислим да провеждаме в бъдеще както на закрито,така и на открито на полеви условия съчетано със самото хоби промиване на разсипно злато на реката.Стремим се да бъдем полезни на всички колеги които са решили да практикуват това прекрасно хоби.
http://www.forum.zlatoimeteoriti.bg/viewtopic.php?f=7&t=306&start=50

Share Button

КРИТЕРИИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗСИПИ НА ЗЛАТО.


Панайот Бакалов
Критериите за прогнозиране на на разсипи на злато обединяват предпоставките,използвани за търсене,и признаците,спомагащи за конкретното установяване на местоположението на златоносни разсипни находища.Въпреки че началото на установяването на тези критерии е отпреди няколко хилядолетия,тяхното разработване не затихва и продължава да е актуално и днес.
Продължете да четете КРИТЕРИИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗСИПИ НА ЗЛАТО.

Share Button

Ловци на метеорити

Търсенето на пришълци от Космоса вече е страст, завладяла стотици и у нас. Мнозина виждат в небесните камъни най-краткия път към бързата печалба. На 27 януари 1986 г. около девет часа вечерта над едно от разградските села се появява светещо тяло с траектория на движение 30 градуса спрямо хоризонта. Местните наблюдават ярката диря в небето и чуват оглушителен взрив недалеч от домовете си. После дълго и безуспешно селото напразно издирва падналия метеорит. Продължете да четете Ловци на метеорити

Share Button