Всички публикации от Admin

Покана за Общо събрание на БАТСЗМ за приемане на ГФО за 2018

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”

ПОКАНА

Уважаеми Членове,

Уведомявам ви, че Управителният Съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18.06.2019 г. от 12.00 часа в гр. София, ул. Цар Симеон 160, партер 5A, при следния дневен ред:

„Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2018 г.“
Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.
Регистрацията на членовете ще започне в 11.30 часа.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове.

Share Button

Покана за Общо събрание 2018

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”

ПОКАНА

Уважаеми Членове,

Уведомявам ви, че Управителният Съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 31.10.2018 г. от 11.00 часа в гр. София, на ул. Цар Симеон 160, магазин 5Б, при следния дневен ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на УС на Сдружението за дейността им за периода 2015 – 2018 г. и избиране на нов Управителен съвет.“
Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.
Регистрацията на членовете ще започне в 10.30 часа.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове.

Share Button

Покана за Общо Събрание на Сдружение БАТСЗМ 18.06.2018

ПОКАНА

Уважаеми Членове,

Уведомявам ви, че Управителният Съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 18.06.2018 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Цар Симеон 160, партер 5A, при следния дневен ред:

„Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2017 г.“
Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.
Регистрацията на членовете ще започне в 10.30 часа.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове.

Share Button

Използване на металотърсач в България. Правни норми – Запис на семинара

Това е запис на семинара на БАТСЗМ на тема:

Използване на металотърсач в България. Правни норми проведен на 25.11.2017 в х-л |Интелкооп гр. Пловдив
Лектор: адв. Вангел Колев от Адвокатска Колегия Пловдив

Share Button

Покана за Общо събрание на БАТСЗМ – 2017

ДО

                                                                                    ЧЛЕНОВЕТЕ НА

                                                                                    Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО                                                                                                             ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”

 

ПОКАНА

 Уважаеми Членове,

 Уведомявам ви, че Управителният Съвет на  Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Цар Симеон 160, партер 5A, при следния дневен ред:

Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2016 г.

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.

Регистрацията на членовете ще започне в 10.30 часа.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове.

Share Button

Отново буца самородно злато от Северозападна България – 38.74гр.

През последните години бяха намерени доста парчета самородно злато с металдетектор в България. Отначало доста от хората гледаха доста скептично и не вярваха, че това е истина, но в последствие на съборите и семинарите на БАТСЗМ бяха показани в действителност на всички. Доста от намерените парчета злато са с металдетектор.
Факт е че в повечето случаи откривателите на парчетата самородно злато са членове на БАТСЗМ. Отново член на БАТСЗМ има новина:

Самородно злато и кварц от Северозападна България намерено 2016г от член на БАТСЗМ
Самородно злато и кварц от Северозападна България намерено 2016г от член на БАТСЗМ

Ето че отново имаме новина от Северозападна България, където беше намерено от поредното голямо парче самородно злато с кварц с металотърсач, както и в случая с намереното самородно злато в Перник металотърсачът с който е открит е XP Deus.

Тежестта на намереното парче самородно злато с кварц общо е 38,74 грама.

Самородно злато с кварц намерено в Северозападна България с металотърсач
Самородно злато с кварц намерено в Северозападна България с металотърсач
Самородно злато намерено в Перник с металотърсач XP Deus 2016
Самородно злато намерено в Перник с металотърсач XP Deus 2016

Това са малка част от намерените парчета самородно злато в България с металдетектор. През последните години стана ясно че металотърсачът е по-изгодно да се ползва за търсене на самородно злато май, отколкото за търсене на антики.

Share Button

Металотърсач Garrett AT-Gold

Автор: металотърсач.bg

Металотърсач Garrett AT Gold
Металотърсач Garrett AT Gold е един от най-подходящите за търсене на самородно злато.

Металотърсачът GARRETT AT GOLD е един от най-подходящите за търсене на самородно злато, защото е чувствителен за парченца самородно злато под 0,2-0,1 гр, като в допълнение към това е, че може да се ползва под вода до 3м. и е прахо устойчив – все неща, които са важна за търсачите на самородно злато.

GARRETT AT GOLD е логично продължение на металотърсач GARRETT AT PRO, но поради сходствата във външния им вид, голяма част от търсачите смятат, че са почти еднакви металотърсачи с различна честота на работа и с различни DD сонди в базовия пакет.

В действителност, двата апарата са сходни по много малко характеристики, а именно:

– двата металотърсача са подводни до 3 м.;

– продават се с DD сонди;

– имат разширен диапазон на сигналите с ниско ID 0-40, т.е. за черните метали и метали, които се маркират като такива, примерно дълбоки цветни сигнали в орудени почви

– имат IRON AUDIO – буботещия звук за сигналите с ниско ID – черни метали или дълбоки цветни метали в минерализирана почва

– външна визия;

– характерна особеност на буксата на сондата за подводна употреба.

Общо взето, това са характеристиките, по които AT GOLD и AT PRO си приличат. Останалото, по което те се различават е обусловено от факта, че AT PRO е типичен професионален монетар, работещ на 14 Khz , a AT GOLD е предимно златарски металотърсач, както и монетар, работещ на 18 Khz.

Ако трябва да направим паралелно сравнение на двата металотърсача, статията ще стане много дълга, а основната ни задача е да поговорим за AT GOLD, при все това тук там ще се връщаме на темата за разликите между тях. /За повече информация: GARRETT.BG/

Основната характеристика на AT GOLD е честотата му на работа – 18 Khz, което го прави подходящ за търсене на малки метали и в частност на самородни златинки, което в комбинация с това, че е подводен металотърсач /до 3 м. дълбочина/, го прави подходящ за търсачите на самородно злато в реките. AT GOLD може да се ползва от „проспекторите“ самостоятелно за търсене на депозити от самородно злато, златни жили и по-големи парчета злато, както и като допълнение към работата с драга, улей или леген.

Трябва да обърнем и по-особено внимание на техниката за ползване на металотърсач за търсене на самородно злато. Металотърсачите, специализирани за това, работят на по-висока честота, но въпреки това на практика са ефективни за златинки с големина 1,5-2 мм. На практика, всички металотърсачи за самородно злато не могат да се ползват за търсене на отделни златни прашинки. Последното важи и за AT GOLD. Размера на базовата му сонда /10’’DD/ и 18-те Khz го правят предпочитан за търсене на златинки по-големи от 1,5-2 мм. или над 0,05гр. /виж по-долу за полеви тест/. Конструкторите му са предвидили, че на скалата на ID на металите има диапазон, при който малките парченца злато могат да се засекат, като черен сигнал, т.е. желязо.

В най-горната част на предния панел на GARRETT AT GOLD ще забележите/ както и при AT PRO и EURO ACE/, че показаната скала прави прехода от черните сигнали /от ляво/, към цветните сигнали /в дясно/ не с права, перпендикуларна линия, а с наклонена линия. Това е логично, като се има предвид, че при определена дълбочина, почва, форма и състав на засечения метал може да се засече, като цветен и като черен, ако е на по-дълбоко.

Затова, ако засечения метал е дълбок, а това ще го видите от дълбокомера на LCD дисплея в дясно, може да е цветен въпреки, че маркирания ID е 34 например.

GARRETT AT GOLD е микропроцесорен металотъсач с LCD дисплей, като на него можете да видите необходимата ви информация, както при настройките, така и при работа.

В горната му част се маркират сигналите по скалата в зависимост от ID на метала, а в центъра се показва самото ID. В ляво е показано в кой режим работите: ALL METAL, DISC 1, DISC 2.

На дясно от него се визуализира дали е включен режима IRON AUDIO.

В дясната част на LCD дисплея се маркира дълбочината на засечения сигнал, което разбира се е доста схематично.

Контроли по панела:

Най-долу в ляво е бутона MODE – той изпълнява следните функции:

– ON/OFF при задържане за 1 сек. включва или изключва металотърсача.

– MODE – при по-бързо натискане сменя режимите на работа, които са 3 ALL METAL, DISC1, DISC2 – виждате на дисплея по-горе в ляво

– RESET- при задържане на копчето за 5 сек. се възстановяват фабричните настройки, защото промените, които сте направили преди изключване се запаметяват при последващо стартиране.

Следващият бутон е до него в дясно: IRON AUDIO – този бутон включва или изключва изключително важната функция за характерното маркиране на черните сигнали със звук: „зззз-ззз“

На дясно от него е бутонът PINPOINT – при натискане и задържане можете да центрирате точното място на засечения сигнал. При това също измерва и приблизителната дълбочина. Това е екстра, която ви прави по-бърз, защото винаги знаете това дали е на повърхността и в дълбочина. Ако сте на оруден терен и засечете сигнал, който е маркиран, като черен и го проверите, че е на дълбоко, може да е цветен сигнал, който заради орудяването на земята се засича, като черен. Обратното, ако черният сигнал е супер плитък, значи си е черен.

Следващият бутон, в дясно е FREQ – когато го натискате сменяте честотата на работа на металотърсача в някакъв малък диапазон, за да ви осигури по-спокойна работа при евентуални смущения от друг металотърсач или излъчвател.

Последният бутон на най-долния ред в дясно е бутонът GND BAL, т.е. за баланс на земята. Тук имаме две възможности:

1. Да го натиснете и задържите продължително, докато напомпвате сондата към земята, или т.нар. FAST TRACKING – по този начин бързо грундирате апарата

2. Да натиснете бутона GND BAL и с + и – на THRESHOLD, докато движите сондата нагоре надолу да го грундирате по стария класически начин.

На горния ред на бутоните на панела, контролите са както следва:

В ляво се намират бутоните IRON DISC, с които се определя нивото на дискриминация, т.е. нивото, до което черните сигнали няма да се чуват или ако е включен IRON AUDIO ще маркира с характерния звук „ззз-ззз“.

Следващите бутони са за контрол на нивото на чувствителността SENSITIVITY.

Последните контроли на горния ред в дясно са бутоните TRESHOLD – които контролират нивото на звуковия праг и ръчния баланс, в случай, че е натиснат преди това бутона GND BAL.

Интересна разлика с AT PRO, е че нямате контрол на NOTCH, т.е. допълнителна възможност за непоследователно дискриминиране на някои сигнали, т.е. на база ID на метала, да се изключат нежеланите сигнали по номер, примерно от ID = 25 до ID=35. Липсата на тази възможност тук е компенсирана с добавянето на 2 програми : DISC 1, DISC 2, в допълнение на ALL METAL

Режими на работа:

Важно е да се подчертае, че и в трите режима на работа, можете да включвате или изключвате IRON AUDIO, за да чувате характерната индикация за черните сигнали със звука „ззз-ззз“ в зависимост от зададеното число на дискриминация.

1.ALL METAL – режим на работа, при който ако не сте включили IRON AUDIO, чувате всички метали с един и същ звук, но виждате неговото ID, т.е. нямате звукова дискриминация. При това положение при натискането на бутоните IRON DISC + и – няма да има резултат. Ако обаче включите IRON AUDIO, тогава бутоните + и – на IRON DISC стават активни и можете да определите до кое ID ще чувате характерния звук „ззз-ззз“ на дискриминация, който маркира черните метали. В този режим металотърсачът не може да стане мълчаливец.

2.DISC 1 – т.нар. програма за потребителите от Европа, т.е. при работа в силно замърсени терени при наличието на минерализация и дълбоки сигнали. Тук имате звукова дискриминация с 3 тона, а именно:

-Нисък тон – дори може да е без звук за стойностите под определеното ниво на дискриминацията ако е изключен IRON DISC, ако той е включен се маркира с характерния звук „ззз-ззз“.

-Среден тон – метали със средни стойности на ID, като малки бижута, фолио, тънки метали и др.

-Висок тон – метали със средно и високо ID, като големи монети, бижута, бронз, сребро и др.

3.DISC 2 – т.нар програма за търсачите в САЩ на американски монети – тук важат нещата казани за DISC 1, но липсата на NOTCH е компенсирана с изключване на сигналите за станиоли и други характерни нежелани метали в САЩ. Този режим не се препоръчва за търсене, особено на сомородно злато.

GARRETT AT GOLD е перфектен „монетар“, но е все пак специализиран за търсене на самородно злато, като тук е момента да кажем на начинаещите, че никой металотърсач за самородно злато не засича „само златото“, а просто работи на по-висока честота и успява да засече малки метали със средна и ниска проводимост, като в частност това са малките парченца самородно злато, но и други малки метали.

При ползване за търсене на самородно злато или златни депозити от златен прах се препоръчва да се работи на ALL METAL, по-високи SENSITIVITY и THRESHOLD, т.е. както казват във Враца, ДА ПЕЕ НА ЖЛЪТ БРОБИНЯК. Винаги на ALL METAL правете земята преди да почнете да работите, защото обикновено там, където е самородното злато, са и отложенията на магнетит.

Когато е нужно го ползвайте и под вода, за да намерите, това, което другите не са!

Ето, че стигнахме и до най-очакваната част: Да видим накрая какво злато може да хване GARRETT AT-Gold

Garrett AT Gold се балансира към много минерализирани почви.

Правим теста с базовата 14см.х20см./5”x8”/в режим ALL Mеtal, но при включен IRON AUDIO на ниво 15 /т.е. да имаме звукова сигнализация от типа “ззз-ззз”, за по-съвременните железа/, SENS: на максимум, TRESH:+5 /малко хора знаят, че стойностите започват, не от 0 а от -9 и са до 23/.

Земен баланс: Към много силно орудена скала от Вискяр планина.
Тестови обекти: Самородно злато на парчета, намерени в България с металотърсач: 1. 1.52гр. – с размери: 8-10мм. 2. 0,52гр. с размери 4-5мм. и 3. 0,05гр. с размер 1,6-2мм.
Резултати – въздушен тест:
1. 1.52гр. – с размери: 8-10мм.- засича се на 15см.!!!
2. 0,52гр. с размери 4-5мм. – засича се на 10-12см.!!!
3. 0,05гр. с размер 1,6-2мм. – засича се на 1см.!!!
Извод: GARRETT AT-Gold е много подходящ за търсене на самородно злато.

Металотърсач Garrett AT Gold засича и много малки парченца самородно злато

Благодарност на металотърсач.bg  за възможността да публикуваме статията тук.

Share Button

Общо събрание на БАТСЗМ на 04.06.2016 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”

ПОКАНА

Уважаеми Членове,

Уведомявам ви, че Управителният Съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 04.06.2016 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Цар Симеон 160, партер 5A, при следния дневен ред:

„Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2015 г.“
Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.
Регистрацията на членовете ще започне в 10.30 часа.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове.

Share Button

Покана за Общо събрание на БАТСЗМ

ДО

                                                                                    ЧЛЕНОВЕТЕ НА

                                                                                    Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО

ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”

 

ПОКАНА

 

Уважаеми Членове,

 

Уведомявам ви, че Управителният Съвет на  Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.09.2015 г. от 11.00 часа в гр. София, на ул. Цар Симеон 160, магазин 5Б, при следния дневен ред:

 

„Освобождаване от отговорност на членовете на УС на Сдружението за дейността им за периода 2012 – 2015 г. и избиране на нов Управителен съвет.“

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.

Регистрацията на членовете ще започне в 10.30 часа.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове.

Share Button

Покана за Общо събрание на БАТСЗМ за 2014

ДО

                                                                                    ЧЛЕНОВЕТЕ НА

                                                                                    Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО        ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”

 

 ПОКАНА

 Уважаеми Членове,

 Уведомявам ви, че Управителният Съвет на  Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 06.06.2015 г. от 12.00 часа в зала на Business & Networking Club,  находяща се в гр. София, кв. Лозенец, ул. Златен рог 16, при следния дневене ред:

Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2014 г.

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.

Регистрацията на членовете ще започне в 11.30 часа.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове.

Share Button